top of page

За Нас

Starsalchemy е проект, който е ориентиран към подпомагане процесите на Пробуждане.

Нашата История

Starsalchemy възникна като следствие от срещата на двама души, търсещи познание и себепознание, в последствие се превърна в общ проект, който продължава да има за цел разпространението на Познание и различни средства спомагащи Себепознанието.

Основни теми са -  Водени Медитации, Звук и Вибрация, Астрология, Светлинни кодове, природни и биологично чисти и ръчно изработени Продукти (като спомагателни средства за облекчаване напрежението, което се създава в Тялото по време на Процесите на Пробуждане). Както и напомняне на Човек как да повярва в своята сила за изцеление и растеж, и пряка връзка с Божественото начало.

Създатели

bottom of page