top of page

Lightcodes

Езикът на Светлината

Светлинните кодове са думи и изречения от Езикът на Светлината, чрез който тя изразява себе си. Те са отпечатъци на нейните звуци, които не могат да бъдат изразени посредством познатият ни, човешки Език. Светлините кодове са енергийни системи и същности. Транслатори, Преобразуватели. Спомагат отварянето на Сърцето и припомняне на личната ни сила. Свързват ни с Искрата ни, Звездното ни семейство и чистата ни Светлина.

Тяхното въздействие пречиства и зарежда всичко около и върху тях.

ce4db5fc-decb-466f-b7f4-fe3f25fffa45.jpg

Ползите

Ако усетите свързване с нашите светлинни кодове и искате да поръчате картина, мебел, кутия или искате да ви изрисуваме стена или заредим конкретно място - пишете ни.

В дома (нашия храм) ще послужат за защита, пречистване и светлинен заряд. А на работното място ще донесат повече хармония и изобилие на вас и хората, с които работите.

bottom of page