top of page
20230212_172918.jpg

Алхимични мебели със светлинни кодове и кристали

Светлинните кодове са думи и изречения от Езикът на Светлината, чрез който тя изразява себе си. Те са отпечатъци на нейните звуци, които не могат да бъдат изразени посредством познатият ни, човешки Език. Светлините кодове са енергийни системи и същности. Транслатори, Преобразуватели. Спомагат отварянето на Сърцето и припомняне на личната ни сила. Тяхното въздействие пречиства и зарежда всичко около и върху тях.

bottom of page