Пречистване на Дом, Офис, Помещение

С Гонг и Камертонове.

  • 1 часов 30 минути
  • 300 български лева
  • Sofia

Описание на услугата

 Пространствата, които обитаваме носят своята енергия, както и енергията на обитателите, които са ги обитавали преди нас. Понякога тези енергии са тежки, застояли, и се кристализират в помещенията, не позволявайки на обитателите им да функционират спокойно и свободно. Понякога това е причината, за да не се развива добре даден бизнес или дейност, както и да има раздори, и напрежения в Дома. Звукът и вибрацията на Слънчевия Гонг и Камертоновете пречистват пространствата от тежки и застояли енергии, и спомагат за възвръщане на хармоничната и мирна обстановка. 


Данни за контакт

  • София, Bulgaria

    +359887685122

    stars@starsalchemy.com