top of page
"Слънчева Активация"

"Слънчева Активация"

1 500,00 лв.Цена

Тази картина излъчва кодовете на нашето Физическо слънце и спомага за зареждането ни с физическа сила и виталност/жизненост, както и за връзка и активиране на нашата Мъжка и Творческа Енергия. 70/90см

  • Описание

    Картините Светлинни Активатори изпълват пространствата, в които са поставени с изначалните кодове на Универсалното Творение. Препрограмират нашата ДНК, и ни свързват с нашите многоизмерни Версии и Духовни Семейства. Те повишават нашите честоти, като създават щит от Любяща Доброта около нас и нашия дом/работно място.

bottom of page