top of page

Hieros Gamos или Божествена Любов

Когато Божественият Мъж започне отново да чувства със Сърцето си, той отмахва печата и програмата блокираща Вътрешния Мъж на Жената, или нейната Мъжка енергия, което й възвръща силата да може да манифестира божествена външна реалност. Така Двете Двойки Божествени Енергии се освобождават, взаимно инциират и започват да творят на всички планове новата, божествена реалност, с такава красота, синхрон, съзидателност и сила, че нищо не може да ги спре, или да застане на пътя им. Това е Началото на Йерогамния Съюз (Hieros Gamos) между Божествения Слънчев Мъж и Божествената Слънчева Жена. Оттук насетне тяхната задача е единствено и само да са в това божествено сливане и любов, и с него да спомагат да изграждането на Новата Земна Реалност. Това тихо тайнство е съчетание между бавната, дълбока, и флуидна женска енергия, и мъжката бърза, пробивна, и действена сила. Две Слънца, които не се състезават помежду си, а които са слели своята светлина, топлина, пламък, вибрация, и са образували едно голямо и сияйно Духовно Слънце.


Ако на нашата Планета до този момент не е имало възможност 4-те сили да работят заедно в синхрон, въплътени в тази цялост, то сега сме свидетели на началото на тази възможност - всеки ден все повече такива Слънца засияват и осветяват със светлина си, светлина, в която няма полярност тъмнина, защото тази полярност е занулена. Тази година е истински обрат, защото вече имаме живите примери, и пътят е отворен, за всички, онези, които искат да минат по него.


Ивайло Добрев

Comments


bottom of page