"Страж на Прага"

Съвременната Астрология познава един "Страж на Прага" на личността, който допуска, след проверки и тестове до надличностните енергии на висшите Планети.

Да, но в развиващата се по спиралата реалност Двама са вече Стражите на Прага, които трябва да се преминат - Стражът на Прага на Времето - Сатурн, и Стражът на Прага на Пространството - Уран. За да стигне Човек до Божествената Любов - Нептун, трябва да преодолее, както Стражът на Времето и неговите илюзии, така и Страховете на Пространството с неговите Илюзии. Защото Пространството не е нищо друго, освен разгънатото Време. Затова пред Събудения стоящ и минал през Прага на Времето, стои следващият Праг - Прагът на Пространството - той подмамва и тества, изпитва с Илюзията за Свобода. Първият страж подмамва, тества с илюзията за Затвор/Ограничение/. Можем да кажем, че Свободата и Пространството са нещо хубаво, но тя е само следващата илюзия, през която Събуденият трябва да премине в света на дуалността и двойките полярни противоположности - Затвор/Свобода. За да отиде отвъд. Там, където няма нито Време, нито Пространство, нито Затвор, нито Свобода, а съществува единствено абсолютната Реалност на непрестанно изливащите се Божествена Любов и Милост.


Ивайло Добрев