top of page

Пламъци Близнаци

Последните няколко години темата с Пламъците/Души Близнаци е толкова разисквана/дъвчена/сдъвквана/, че голяма част от нейния истински смисъл се е загубил/изкривил, в степен, в която асоциацията, която възниква в ума ни, се свързва с „тренд“ – мода. Каква е личната истина, обаче, която участващите в подобни отношения преживяват, остава скрита и далеч не се говори (не че е лесно да се говори за нея, защото се изправяме фронтално срещу стените на Страха, биват осветявани нашите най-дълбоки, неосъзнати/скрити, сенчести модели, които сме възприели за Същността ни). В момента на Планетата ни, поради повишаването на вибрацията й, и приключването на няколко космични цикли (малки и големи) едновременно, същестуването ни в чиста любов, става не желателно, а необходимо условие. След като имаме това условие за „преживяване и постигане/пребиваване в безусловна любов“, в разпада на Старото, или определения на „Любов“, през последните години все повече хора започнаха да срещат своите Божествени изражения на Любовта в различните им разновидности – „Сродни Души“, „Еднакви Раси“, „Души Близнаци“. Объркването/вманиачаването свързани с това, че всички, които се намират в трудни отношения с голяма притегателна сила са „Души Близнаци“ произлиза оттам, че, за да преминем в състояние на Безусловна Любов, трябва да изразвним полярността си, и да я занулим. Като всъщност формата няма значение, а от значение е самото постижение, и отклика на тази динамика в нас самите. Както и, че много същества държат да се чувстват изключително специални(именно по този начин). Това желание обаче произхожда от травма, а не от дълбоко сърдечно чувство за истинността на тази връзка. Целта е установяването на Баланс във всички Части – Мъж/Жена/Жена/Мъж/Време-Пространство/Пространство-Време/Материя-Антиматерия/, като не е важно в какво Тяло сме – мъжко или женско. Важно е, доколкото това може да спомогне за преодоляване на дисбаласите спрямо обществото, които съществуват в груповата етика на Двойката Пламъци. Основните неща, които се претопяват са: раса, пол, социален статут, религия. Цялото това претопяване на шаблона на Разделение от изначалното вътрешно единство, е една сериозна алхимична работа, която всеки един първо трябва да свърши сам със себе си, след това, взаимодействайки с другия, след това заедно взаимодействайки със света, до претопяване на всички различия, което не значи загуба на индивидуалност, а напротив - заживяване с и в автентичната такава на всички нива. Живеем във Време-Пространство, в което Любвота в нейния най-чист смисъл, е онова, с което можем да продължим. Отричайки тези Божествени Връзките, ние сме в непрекъсната резистентност към промените и не можем да се справим с текущите процеси. Факт е, че тези отношения могат да бъдат силно предизвикателни, докато се претопяват и изравняват полярностите, и балансира личната и общата карма. Но в този път на претопяване е скрито алхимично злато, което не се дава току-така, даже напротив. Тъй като всичко, което не е Нас, но все още е в нас и в умовете и телата ни, е срещу този процес. Което не го прави лошо, но създава необхдодимото триене, за да се възпламени искрата в нас. Не търсете вярната терминология за силното привличане/отблъскване, което изпитвате, а потърсете истината в своето Сърце, защото то неизменно я знае, и се оставате, но и участвайте активно в този Божествен Алхимичен Процес по сливането на Две Вселени. Както знаем във всеки от нас има и мъжка и женска енергия – Любов/Мъдрост, като всеки от нас първоначално има повече от едното в дисабаланс с другото. На това ниво на Проявление - Женската енергия има нужда да имплементира повече Мъдрост, докато Мъжката е изначално мъдра и има нужда да интегрира повече Любов, за да се стигне до тази Пълнота – Любов-Мъдрост-Мъдрост-Любов. И чак тогава на физически план могат да бъдат проявени тези отношения, което предстои за Всички Ни. Това е аспекта на Христовото Съзнание, в чиято Проявена, Развиваща се, Съ-зидателна Вселена се движим, живеем и съществуваме. Затова Мили Звездни Алхимици, продължавайте Великата Вътрешна Битка – това е най-голямото изпитание на Личността ни в името на Вечното Проявление на Искрата ни.


Ивайло и Румяна - Гушогръмотевици :-))

See insights and ads Boost post

All reactions: 2727

Comments


bottom of page