top of page

Мъжът, Сърцето, Гърлото
Защо Жената бива така систематично и титанично смазвана, от силите, които искат да поробят Човека и Човечеството. Защото, ако и като Жената се събуди, тя е способна да събуди Сърцето на Мъжа, а когато Мъжът събуди Сърцето си, той може да си спомни Кой е и Откъде идва, после той може да отиде по-нагоре, до Гърления си Център, и да започне да Сътворява чрез Съзидателното Слово и да изразява Божествената Истина. Тогава няма нещо, което да може да устои на тази Събудена и Изразена Божествена Истина. И именно това е една от целите на властващия извънземен и земен елит - да държи Жената смазана, поробена, изкривена, повдластна на страха и суетата, за да не се събуди тя, за да не събуди Мъжа, и неговото Гърло, което по принцип е смазано от лъжи и мълчание. Само Мъжът със събудено сърце може да изрази състрадателно Истината. Тъй щото Сърцето е и Светлина и Център. Ала истинското Сърце на Мъжа е Жената. От нея той черпи и Светлина и Център, и Любов. Тъй щото Истината никога не е приятна, но пък е жизнеутвърждаваща и съвсем полезна. За някои - вредна, та направо радиоактивна.

Намъсте.

Comments


bottom of page