top of page

Микрокосмос
Не можеш да пречистиш личностите на един паднал микрокосмос на няколко милиона години, и техните кармични и родови, кръвни обременености с никакви ритуали или практики. Нито можеш да ги изчистиш от травмите, нито от блокажите на цялата паднала микрокосмична система. Нито пък да ги осветиш с диалектичната светлина на същия този дегенерирал микрокосмос. Дори и да успееш в някаква степен ядрото им остава винаги незасегнато. Затова и всички практики по пречистване на блокажите водят до задънена улица. Тези блокажи могат да бъдат осъзнавани, могат да бъдат разбирани, но пак от и в порядъка на тази паднала система, но това далеч не означава, че човек се е освободил кардинално от тяхната атмосфера, от която той живее, диша и съществува. Единственият Път, е излизане извън цялата дегенерирала, кармична, макрокосмична система чрез тотална психологическа смърт на егото и Природно родената личност.

bottom of page