top of page

Любов и МъдростХристос е Любовта - Слънцето, което крепи, зарежда с Енергия и Светлина, и подхранва цялата Слънчева Система и Живота в нея. София - Мъдростта - Женския Принцип, който поддържа живота с Мъдрост и Разумност.


Затова Жената стои и мисли. Жената мисли повече даже от Мъжа. Като казваме, че Жената не е свързана със Сърцето си, значи, че не е свързана с Принципа на Любовта в себе си, със своя Вътрешен Христос, със Светлината. Тя стои и мисли, но нейното мислене още не е Мъдрост, тя мисли “на тъмно”, защото в това мислене няма Светлина, или Любов, или - не се е свързала със своя Жених. Когато тя се свърже със Светлината на Сърцето си, със своя жених, нейното мислене се осветява от Любовта и става Мъдрост. Същото се отнася и за Мъжа.


Христос-София Принципът, е Принципа на Любов-Мъдрост, който е изразител на Живота тук.


Любовта винаги дава. Мъжът винаги трябва да дава без да очаква да получава, както прави Слънцето, и Принципа на Любовта - Христос.


Ако е свързан и с втория Слънчев Принцип - Женския Принцип на Мъдростта - София, той дава с РАзум. Дава разумно. И дава РАзум. Защото онова, което той може да даде е само онова, което той е - Любов, и Мъдрост - Разум.


Да дадеш Разум С Любов и Любов с Разум, е обединение на двата Слънчеви Принципа - Мъжки и Женски - Христос и София.


Ивайло Добрев


Comments


bottom of page