top of page

За Прераждането
Илюзия е, че чрез делата си човек може да си посее този живот по-добри условия за следващото прераждане, защото няма такова нещо, като "по-добро прераждане". В колелото на Раждане и Смърт, и в неговото въртене не съществува добро и по-добро прераждане, не съществува и по-добър живот, защото Доброто, което можем да срещнем там винаги е свързано с диалектичния живот и с относителност. И винаги е в рамките на Колелото.

Колкото и добри дела да правим, посяването ще е отново в тази почва, в почвата на това Диалектично Колело, на този Затвор, на този Авариен Порядък, които някои за по-голямо успокоение наричат Училище. Затова няма по-добри прераждания, всички прераждания, които се случват в този дегенерирал микрокосмос водят до едно и също място. До осъзнаването, че пътят не е развитие, в по-добро развитие в системата на този микрокосмос, чрез по-добри прераждания, а тоталното и окончателно излизане извън него.

Comments


bottom of page