top of page

Енергийни Процеси




Скъпи Души и кандидати за Души, навярно сте усетил тези дни и усещате колко са интензивни процесите. Слънцето променя съзнанието си, и ние с него процесираме и преживяваме външи и вътрешни изригвания откъм непозната за нас до момента страна. Физическият ни живот се променя, а с него и психическите настройки. Може да се чувства превъзбудени, с резки смени на настроенията и действията, да искате да се върнете в Стара времева линия, където смятате, че е някак по-сигурно, но уви, старите времеви линии вече се разпадат и можем да опитаме да се върнем към тях безуспешно само за няколко часа. Няма го доброто старо време, строи се новото, и ние сме някъде между двете наелектризирани, бръмчащи и гърмящи. Състоянието на безпомощност и предаване е интеграция на Женската Енергия, и да, Тя се интегрира мощно сега именно поради тези силни изригвания на Слънцето - Мъжкият Принцип, за да балансира и същевременно занули, изчисти. От това състояние на трескава безпомощност вие ще откриете, преминете към раждането на едно ново Аз. На едно Ново Слънце, което има право да Свети, да Твори, да Люби, да Играе, да Присъства , да Осветява, да Оживотворява. Позволете си. Това е ваше/наше рождено, Божествено Право.


Ивайло Добрев

コメント


bottom of page