top of page

ВОДОЛЕЙ - ЗНАКЪТ НА ПЛАМЪЦИТЕ БЛИЗНАЦИ - МИТРА-ВАРУНА


Много истории се въртят около Душите или Пламъците Близнаци. Вярвам, че в Астрологичната Карта те също са отбелязани и тяхната символика присъства в Астрологичното Познание, тя именно се изразява и се представлява чрез енергията на Знака Водолей.

Двете вълнообразни линии или двата Пламъка символизират битие-небитие/, материя/антиматерия/, две и не-две/е и не е/.

Във вида на две великолепни сили те низхождат от свръхкосмическия план. Те са "измерващият", и "разбиращия" - Митра и Варуна - противоположни един на друг, се допълват взаимно.

Митра-Варуна са два аспекта на Слънцето.

"Най-висшата група от йерархията на творението се състои от така наречените божествени пламъци, и за тях също така говорят като за огнения лъв и лъвът на живота."

Митра-Варуна се споменават в древните индийски писания на Ригведа. И двамата се считат за Ādityas или божества, свързани със Слънцето; и те са защитници, които управляват универсалните води. Те са изобразени да яздят заедно акула или крокодил. Понякога ги изобразяват седнали един до друг на златна колесница, теглена от седем лебеда."

Митра и Варуна на свръхкосмическия план се спускат като крилати коне-близнаци (това са Ашвините - двете взаимодопълващи се части на Божественото Дихание и божествени лечители). От Божественото Дихание те образуват

неизмерими експресии на времето и пространството, но самите те образуват особени измерения на творението на космическия план.

На слънчевия план те низхождат като две крилати птици, които заедно образуват една. Едната от тях се спуска на планетарния план и се радва, вкусвайки плода на дървото. Другата стои на Слънчевия план и се радва, взирайки се в блаженството. В глифа на този знак те са много близо и успоредни една на друга - като две искри на мълния. Те също така символизират принципите на Светлината и Звука преди тяхната диференциация, разбирани на слънчевия план."

В началото и в средата на Големия Цикъл, наистина единият е бил на Слънцето, а другия - на Земята, вкусвайки от Дървото на Живота, но Сега, в Края на Великия Цикъл и двата аспекта Митра-Варуна, могат да бъдат на Планетата, и не само, че могат да бъдат на нея, ами и активно свалят Слънчевите Кодове на Слънцето, въплъщвайки ги в и чрез същестуването си тук в тяло и сливането си на този Земен План, подпомагайки Планетарната Еволюция, тъй като в крайна Сметка Земята е Жената на Слънцето, не Луната. Де Факто - Мъжът идва да помогне на Жена си по време на раждането й на Следващата Велика Раса Сътворци/Творци на Вселени - Човечеството.

Затова и отношеният на Митра-Варуна на Земния план в началото са много трудни, почти невъзможни, докато не се изравни баланса, докато онзи, който идва от Слънцето не понижи достатъчно вибрацията си, за да се слее с онази негова част, която е на Земята, и докато онази негова част на Земята не повиши достатъчно своята вибрация, за да се слее с онази, която идва от Слънцето.


*част от ползваните материали са от "Духовна Астрология", на (Еккирала Кришнамачария)

Ивайло Добрев

Comments


bottom of page