top of page

Алхимия на Елементите


(Или как превръщаме оловото в злато.)

В последните години наблюдавам все повече същества как трансформират по-плътната енергия. Напълно съм наясно, че всички идваме от различни места, раси и имаме специфични дарби. Както и че сме интегрирали чрез Етера съответно в различни дози - четирите елемента.


Прави впечатление, че въпреки всичко, трансформираме енергия или пърджваме по няколко конкретни начина. Тоест съзнанието - чрез Етерът алхимизира различните емоции от по-ниска плътност чрез най-овладяните стихии в нас.


Въздух, Огън, Вода, Земя.

Много интересно наблюдавам хората овладяли стихията на Въздуха как обработват чрез автоматично писане(наречено още активна медитация), говорене, събеседване(групи), дълбоко мислене и пребиваване в различни реалности чрез филми, сериали, театър.


Елементът Огън определено отработва с повече физическа активност от всякакъв род, жива работа със самия огън, съзнателно търсене на конфликтни/предизвикателни ситуации/преживявания, с цел трансформация. Изживявания ала Феникс модела.


Водата. Сълзите. Или тази плазма, която излиза от очите ни заредена с абсолютно различна енергия в зависимост от емоцията, която “протича”. Стихията вода търси и използва водата за проводник и канализиране на процесите, през които човек минава. Дълго къпане, плуване, изцяло потапяне в чувствата.


Съществата свързани със Земята или живата материя търсят пряка връзка с нея, да. Освен това те трансформират плътност чрез вибрация, ударни инструменти, чисто присъствие в тялото. Буквално съм виждала как заземяват директно плътност през телата си, сякаш се внедряват във всяка клетка на тялото.


Работата, осъзнатата работа с елементите ни връща към първоначалния баланс и липса на полярност. Колкото ние помагаме в този алхимичен процес на Земята в момента, толкова и той ни помага за възвръщането на нашата собствена хармонична работа между елементите.

Стигнахме колективно ниво, което предлага гладко, нежно и неусетно взаимодействие свързващо етера, въздуха, огъня, водата и земята. И това разбира се благодарение на връзката ни с Искрата…


Все пак възможно е да се превърне оловото в Злато.


Румяна Величкова

Comments


bottom of page